සේවා වනිතා පුවත්

30 Nov 2016

ගාලු කතිකාව 2016 ට සමගාමීව සේවා වනිතාවෝ වැඩසටහන් කීපයක් පවත්වයි
 

ගාලු කතිකාව 2016 අන්තර්ජාතික සාගරික සම්මන්ත්‍රණයට සමගාමීව නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ මගපෙන්වීම යටතේ මෙම මස 28 සහ 29 යන දෙදින විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

More

03 Nov 2016

නාවික හමුදා ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයන්ගේ බිරින්දෑවරුන් වෙනුවෙන් ඇරඹූ රූපලාවන්‍ය පාඨමාලාවේ දෙවන අධියර ත්‍රිකුණාමලයේදී

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ සංකල්පයක් අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයන්ගේ බිරින්දෑවරුන් හට, රූපලාවන්‍ය පාඨමාලාවන් පැවැත් වීමේ දෙවන අධියර 2016 ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා තිස්ස ආයතනයේදී ගරු සභාපතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

More
Archives