සේවා වනිතා පුවත්

20 Jun 2016

සේවා වනිතා ඒකකයේ කාන්තා නාවිකයන් සඳහා නිල ඇදුම් බෙදා දීම සිදු කෙරේ
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනි, යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු, තිස්ස, දක්ෂිණ යන නාවික පෙර පාසල් සහ රූපලාවන්‍යාගාරයන්හි සේවය කරනු ලබන කාන්තා නාවිකයන් සඳහා නොමිලේ නිල ඇදුම් බෙදාදීමේ උත්සවයක් අද (20) කොළඹ, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා පරාක්‍රම ආයතනයේ අද්මිරාල් සෝමතිලක දිසානායක ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

More

07 Jun 2016

සේවා වනිතා සභාපතිනිය ත්‍රිකුණාමළය හා වැලිසර නාවික පෙ‍රපාසල්හී නිරීක්ෂණ චාරිකාවක
 

නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනී යමුනා විජේගුණරත්න මහත්මිය ජුනි මස 4 සහ 5 වන දිනයන්හි ත්‍රිකුණාමළය, ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා තිස්ස ආයතනයේ පිහිටි නාවික පෙරපාසලේ සහ 6 වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගැමුණු ආයතනයේ පිහිටි නාවික පෙර පාසලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවන්හි නිරත විය.

More
Archives